Защита на вашите данни

Защита на вашите данни

ЕКСКОМ ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, 

които предоставяте в www.kabelii.eu и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, 

за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. 


Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?


Регистрирани потребители

Предоставяме възможности да използвате услугите ни като регистрирани потребители (Поръчки, отстъпки). 


Какви специфични данни събираме от Вашите регистрации и данни, събирани от всички потребители?


Бисквитки и други методи за запазване на Вашите данни

Когато потребителите използват нашите услуги - поръчка на стока, сваляне на техническа информация и др. използваме различни начини за осигуряване на по-добрата работа на услугите ни. 

Важна част от тях са бисквитките. Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която регламентира използването на бисквитките.


Виж всички цели

За верифициране на регистриран профил и спазване на нашите законови задължения, свързани с информационната сигурност и в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи.


За предоставяне на релевантни реклами и съобщения до всички регистрирани потребители обработваме имейл адрес, както и посочени имейли във форми за съгласие, данни от бисквитки и други данни.


За анализ и проучвания обработваме данни от бисквитки и други данни, които могат да съдържат уникален онлайн идентификатор.